top of page
Ozonoterapia

Ozonoterapia uznawana jest za bardzo skuteczną terapię wspomagająca leczenie podstawowe, zwłaszcza w przypadkach, w których leczenie rutynowe okazuje się nieskuteczne (np. otwarte i zamknięte uszkodzenia tkanek miękkich i kości, ubytki skóry, stopy cukrzycowe, niegojące się rany, owrzodzenia, odleżyny, ropne przetoki, przewlekłe zapalenia kości i stawów, wtórne zakażenia bakteryjne, grzybicze i wirusowe). Skuteczność tej metody udowodniono w wielu badaniach klinicznych na całym świecie. W Polsce powoli zyskuje ona coraz większe uznanie środowisk medycznych.

 

Ozonoterapia zmniejsza ryzyko pourazowych zagrożeń infekcyjnych, sprzyja szybszemu gojeniu się powikłań pooperacyjnych i leczeniu przewlekłych stanów septycznych. Metoda ta wraz z larwoterapią i hirudoterapią jest skutecznym sposobem wspomagającym rutynowe zabiegi chirurgiczne, zwłaszcza w przypadkach zakażeń szczepami bakteryjnymi odpornymi na działanie antybiotyków. Problem odporności drobnoustrojów na leki przeciwbakteryjne staje się problemem globalnym. Ilość zakażeń i związanych z nim komplikacjami lawinowo wzrasta.

 

W ozonoterapii wykorzystuje się bakteriobójcze działanie ozonu skuteczne zarówno w wypadku drobnoustrojów tlenowych jak i beztlenowych- (m. in. Staph.: aureus, albus, haemolyticus ; E. coli, P. vulgaris, Ps. Aeruginosa i Clostr. Perfringens). Ozon wykazuje także działanie grzybobójcze ( m. in. Cand. albicans, Mon. albicans, Trychopython Microsporium) i wirusobójcze ( m. in wirusy z grup: Polio, Adeno, Echo, Cox, Herpes A i B oraz Retro).

 

Ozon dodatkowo powoduje poprawę utlenowania tkanek, poprawę mikrokrążenia w tkankach oraz stymulację i wzrost odporności.

 

W naszym centrum stosujemy nieinwazyjne techniki ozonoterapii w postaci kąpieli w mieszaninie tlenowo – ozonowej oraz opatrunki z preparatów oznonowanych. Kąpiele odbywają się przy pomocy specjalistycznych rękawów polietylenowych, do których wkłada się chorą kończynę i wypełnia gazem. Czas ekspozycji wynosi od 15 do 30 min. Ilość zabiegów dobiera się indywidualnie. 

bottom of page