top of page

Zaburzenia snu mogą objawiać się trudnością z zasypianiem, brakiem możliwości utrzymania snu (wybudzanie nocne) oraz zbyt krótkim snem. Ten problem dotyka co trzecią osobę na świecie. Szacuje się, że 10-20% ludzkiej populacji cierpi na bezsenność przewlekłą, która wymaga specjalistycznego leczenia. Z bezsennością przewlekłą mamy do czynienia wówczas, gdy stan obniżonej jakości snu pojawia trzykrotnie lub więcej w ciągu tygodnia i ma to miejsce każdego miesiąca, dodatkowo pacjent odczuwa spadek jakości życia w ciągu dnia.

 

Nieleczona bezsenność przewlekła może prowadzić do pogłębienia stanu chorobowego, często doprowadza również do depresji oraz przyczynia się do rozwoju zaburzeń somatycznych.

 

W Polsce podstawową metodą leczenia bezsenności jest podawanie środków farmakologicznych, które jednak nie przynoszą oczekiwanych efektów.

 

Stosowana w naszym centrum metoda leczenia bezsenności opiera się stosowaniu kilku równoległych czynników terapeutycznych, wspieranych terapią poznawczo-behawioralną. Metoda ta pozwala na zwiększenie higieny snu, relaksację umożliwiającą zaśnięcie oraz redukcję negatywnych myśli i lęków.

 

Podstawowy program leczenia bezsenności trwa ok. 14 dni i obejmuje:

  • 5 zabiegów akupunktury

  • 5 zabiegów biorezonansu

  • stosowanie codziennie na godzinę przed snem nanoplastrów Silent Nights.

  • wskazówki w zakresie diety i aktywności fizycznej.

 

Stosowane w terapii zabiegi powodują przywrócenie stanu równowagi energii krążącej w organiźmie oraz obniżenie aktywności fal mózgowych do stanu alfa w sposób całkowicie naturalny i bezpieczny. Nasi pacjenci osiągają głębszy i bardziej regenerujący poziom snu, a z samego rana wstają z nowymi pokładami energii.

Leczenie bezsenności - terapia zaburzeń snu
bottom of page